TRADYCJE W PRZEDSZKOLU
Tradycje zajmują znaczące miejsce w życiu każdego człowieka. W procesie wychowania dzieci niezwykle ważne jest sięganie do tradycji kulturowej. Droga przekazu tradycji wiedzie zwykle od pokoleń starszych ku młodszym, czyli od rodziców do dzieci. Kształtowanie tradycji dokonuje się głównie w domu rodzinnym, a w dużej mierze mają na to wpływ warunki życia rodziny, które wpływają na dysponowanie ewentualnym czasem wolnym rodziców, który można wykorzystać na wspólną zabawę. To właśnie zabawa – podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym – jest doskonałą okazją do przekazywania wiedzy na temat rodzimej kultury.
Obok rodziny ważną funkcję w kultywowaniu tradycji spełnia przedszkole. To tutaj dziecko spędza sporą część dnia. W przedszkolu jest wiele możliwości do przeprowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową. Kalendarz uroczystości przedszkolnych oraz zwyczaje doroczne są dla nauczycieli doskonałym przewodnikiem i podłożem do animowania różnorodnych, ciekawych zabaw. Zabawa stanowi podstawową działalność dziecka, która rozwija się w różnych kulturach. Zabawa sprawia dziecku niewątpliwie przyjemność, a jednocześnie jest swoistą formą uczenia się. Tradycje nie rodzą się z dnia na dzień. Składają się na nie całe długie lata wspólnych przeżyć i działań, czasem pozornie drobnych, ale jakże istotnych dla wytworzenia silnej więzi uczuciowej z domem rodzinnym i swoim regionem. Te tradycje przenosić będą dorosłe już dzieci do swoich własnych domów.
Tradycyjne obrzędy wytwarzają u dzieci określone oczekiwania, przynoszą przeżycia na które przedszkolaki czekają. Rozwija się u dzieci podatność na ich przyjęcie, wrażliwość na poszczególne elementy obrzędu.
W naszym przedszkolu kultywuje się wiele tradycji, które związane są z rodziną, świętami i ogólnie z kalendarzem.
Już we wrześniu obchodzimy bardzo mile i uroczyście Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka. Następnie wychowankowie nasi zawsze pamiętają o personelu przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego przedstawiana jest krótka inscenizacja związana z tym świętem.
Wiele radości i wspaniałej zabawy jest podczas  Dnia Pluszowego Misia, Dnia Dyni oraz balu andrzejkowego. W tym dniu panie przebierają się za wróżki po czym następuje moc wróżb. Dzieci pełne zachwytu uczestniczą w różnych grach, zabawach ale przede wszystkim wróżbach, Ciekawi są co ich czeka w przyszłości.
W okresie przedświątecznym tradycją naszego przedszkola są przedstawiane przez dzieci . Dzieci występując tworzą wspaniały, świąteczny klimat oraz zachęcają rodziców i zaproszonych gości do wspólnego świętowania. Jasełkowe spotkania oraz wspólna Wigilia upływają w miłej, rodzinnej atmosferze.
Tradycją naszego przedszkola stały się coroczne Spotkania z Mikołajem oraz Bal Karnawałowy. W czasie obu imprez dzieci doskonale bawią się, tańczą, śpiewają piosenki oraz biorą udział w licznych konkursach.
Bardzo lubiane przez rodziców i dziadków są spotkania okolicznościowe z okazji ich świąt. Wszystkie przedszkolaki, nawet najmłodsze przygotowują przedstawienia oraz własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka . Są to uroczystości bardzo wzruszające, wzmacniające więzi rodzinne, bardzo często dają się zauważyć łzy wzruszenia, miłości, radości i dumy.
Na przełomie maja i czerwca organizujemy w przedszkolu piknik rodzinny z okazji: Dnia Mamy, Taty i Dziecka, przy współudziale artystów estradowych. W czerwcu organizujemy uroczyste Pożegnanie Starszaków, jest to bardzo podniosła chwila, ponieważ wtedy dzieci po raz pierwszy tańczą poloneza, otrzymują dyplom ukończenia przedszkola oraz nagrody w postaci książek i upominków.
W naszym przedszkolu stało się tradycją organizowanie wycieczek. Wszystkie dzieci uczestniczą w całodniowej wycieczce autokarowej z okazji Dnia Dziecka, Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
W celu przybliżenia dzieciom spotkań z kulturą organizowane są w naszym przedszkolu teatrzyki w wykonaniu artystów oraz koncerty muzyczne. Dzieci mają możliwość obejrzenia ciekawych strojów, dekoracji oraz osób związanych z teatrem.
Nasze przedszkole kultywuje wiele tradycji, związane są one z różnymi dziedzinami. Wszystkie są bardzo ważne i te związane z rodziną, ze świętami, ale również z przyrodą i regionem. Dzięki różnego rodzaju uroczystościom, wycieczkom dzieci mają możliwość zdobywać wiele umiejętności, poznawać otaczający świat, ale przede wszystkim wzmacniać więzi z rodziną. Przygotowania dzieci do występów, wykonywanie upominków dla najbliższych, wspólna zabawa z rodziną dają przedszkolakom tyle radości i wzruszeń, że jest rzeczą oczywistą, iż w każdym przedszkolu należy pielęgnować tradycje.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast