Nasze Przedszkole„SŁONECZKO”
Niepubliczne Przedszkole w Rozogach „Słoneczko” rozpoczęło swą działalność od sierpnia  2014r.
Natomiast przedszkole w Rozogach istnieje od 1965r. Pierwszą dyrektorką była śp. Bolesława Turek dzięki której możemy kontynuować wieloletnią tradycję w nauczaniu i wychowywaniu naszych najmłodszych pociech. Następnie tę zaszczytną rolę dyrektora placówki pełniła od wielu lat do lipca 2014r. pani Beata Kotwica. Wychowała wiele pokoleń, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Od sierpnia 2014r. funkcję właściciela i dyrektora przejęła pani Monika Jaworska. Życzymy również tak wielu lat pracy jak poprzedniczki i wiele radości z pełnienia obowiązków.
Przedszkole działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zarządzeniem MEN w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych. Nasze przedszkolaki to dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane przy pracy z dziećmi (patrz. Kadra).
Tworzy ją zespół wykształconych, kreatywnych  nauczycieli. Posiadają one bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.
W Przedszkolu Słoneczko leżakują dzieci młodsze. W tym czasie dla pozostałych dzieci organizowane są zajęcia relaksujące.

Praca dydaktyczno– wychowawcza w naszym przedszkolu realizowana jest przy pomocy metod aktywnych. Poprzez zabawę dzieci poznają otaczający je świat. Staramy się organizować różne sytuacje edukacyjne, które sprzyjają nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, a także umożliwią dziecku realizowanie siebie w twórczości muzycznej, plastycznej, werbalnej i ruchowej wyzwalając jego potencjał twórczy.
Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas, której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast