Przedszkole w Rozogach „SŁONECZKO” bierze udział w kolejnym projekcie.

  Projekt  . „Najmłodsze talenty w świecie legend i tradycyjnej muzyki”  jest przygotowany przez STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „SUKCES”, wspierany ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Realizowany będzie w Niepublicznym Przedszkolu SŁONECZKO w Rozogach w okresie 6 miesięcy, na rzecz muzycznie uzdolnionych dzieci uczęszczających do naszej placówki.
Realizacja zadania będzie polegała na organizacji zajęć muzyczno-wokalnych dla grupy dzieci. Edukacja będzie prowadzona przez Agatę Dowhań – instruktora z bogatym, wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z dziećmi, W założonym przez siebie Studiu Wokalnym SUKCES kształci młodych wokalistów, dbając o dobry styl repertuaru, zaszczepiając poszanowanie polskiej tradycji muzycznej i pozytywne wartości społeczne wśród młodzieży.
Zajęcia zostaną przeprowadzone podczas roku szkolnego ( kwiecień, maj czerwiec, wrzesień, październik, listopad) z częstotliwością 1 raz w tygodniu x 2 godziny zegarowe.
W programie zajęć znajdą się pieśni ludowe z różnych regionów Polski oraz elementy literackie w postaci legend i baśni warmińsko-mazurskich.

Efekty pracy z dziećmi będą prezentowane podczas imprez przedszkolnych oraz organizowanych przez gminę Sorkwity.
W planach jest nagranie video filmu z prezentacją efektów pracy z dziećmi.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast