Wizja przedszkola
Celem programu wychowawczego Niepublicznego Przedszkola w Rozogach  „SŁONECZKO” jest sprecyzowanie modelu absolwenta, który stałby się wzorem postaw pożądanych w zakresie wiedzy, umiejętności i zachowań.
Dążymy do tego, aby absolwent naszej placówki kończąc przedszkole posiadał
następujące cechy:

BYŁ KULTURALNY:

• Używał form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
• Stosował zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.
• Okazywał szacunek dorosłym (starszym osobom).
• Był serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych).
• Nie wyśmiewał się z kolegi lub koleżanki.

DBAŁ O SWOJE ZDROWIE:
• Nie krzyczał, mówił umiarkowanym głosem.
• Brał udział w zabawach ruchowych, spacerach, przebywał na świeżym powietrzu.
• Hartował swój organizm.
• Ubierał się stosownie do pory roku.
• Mył ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety
• Umiał mówić o swoich uczuciach

KONTROLOWAŁ SWOJE ZACHOWANIE:
• Wyrażał swoje emocje w sposób właściwy zrozumiały dla otoczenia.
• Zwracał się z problemami do rodziców.
• Nie był agresywny, nie bił się z rówieśnikami..
• Bawił się tak, aby nie przeszkadzać innym
• Pamiętał o konsekwencjach swojego działania.
• Umiał słuchać co mówią inni.
• Nie wyrządzał krzywdy innym.
• Pomagał młodszym mniej sprawnym.
• Akceptował siebie i innych takimi jacy są.
• Dostrzegał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast