Misja przedszkola
Zaspokajamy potrzebę zdrowotną u dzieci poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
Dostarczamy wiedzy o własnym organizmie, o zagrożeniach współczesnego świata i o ważności ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.
Realizując naszą misję jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.
Opowiadamy się za Konwencją Praw Dziecka.
Wspomagamy wychowanków w rozwijaniu własnych możliwości twórczych, wyzwalaniu jego uczuć i samorealizacji.
Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, kształtować jednostkę gotową do rozwiązywania własnych problemów w sposób nie zagrażający i nie krzywdzący innych oraz umiejącą dbać o własne zdrowie i i środowisko.
Eliminujemy agresję kształtując pozytywny obraz samego siebie poprzez akceptację.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast